Velkommen til Ord Underveis

Dykk litt dypere – få det bedre med deg selv og andre!

Grace Synnøve Torsøe Johansen er samtaleterapeut, kristen sjelesørger/veileder, foredragsholder og skribent. På bloggen kan du lese tekster som utfordrer, trøster og hjelper deg til å leve et bevisst liv med selvinnsikt, der du gir deg selv plass til å være deg. I menyen finner du informasjon om tjenestene hun tilbyr. Grace gir deg muligheten til å være i prosess, underveis på din vei.

bty