Foredrag

Ord Underveis tilbyr foredrag om ulike psykologiske og sjelesørgeriske temaer.

Ta kontakt med Grace Synnøve Torsøe Johansen (ordunderveis@gmail.com) med ønske om tema og for å gjøre en avtale.

Temaer kan for eksempel være:

 • Tilknytning
 • Transaksjonsanalyse – personlighet, samspill og endring
 • Forholdet mellom tanker, følelser og handling
 • Følelser
 • Familiesystemer – sunne vs. dysfunksjonelle familier
 • Dramatriangelen
 • Barns utvikling
 • Egenomsorg
 • Slitenhet
 • Flink pike-syndromet
 • Kommunikasjon i nære relasjoner
 • Depresjon
 • Angst
 • Emosjonell stabilisering
 • Traumer og PTSD
 • Selvmord
 • Skam
 • Seksuelle overgrep
 • Emosjonell omsorgssvikt
 • Dissosiasjon
 • Avhengighet
 • Medavhengighet
 • Dialektisk atferdsterapi
 • Nevroutviklingsforstyrrelser
 • Tourettes syndrom
 • Guds fred som metode
 • Selvbilde
 • Gudsbilde
 • Kristendommens kjerne – Jesus
 • Åndelig overgivelse
 • Stillhet og bønn
 • Å høre Guds stemme og leve i Guds ledelse
Photo by eberhard grossgasteiger on Pexels.com
%d bloggere liker dette: