Foredrag

FORMIDLING

Jeg tilbyr foredrag om ulike sjelesørgeriske og psykologiske temaer.

Mer info kommer.

Photo by eberhard grossgasteiger on Pexels.com