Om

Ord Underveis – Grace S. Torsøe Johansen

Jeg er opptatt av ord, både i samtaler og tekst. Gjennom Ord Underveis tilbyr jeg personlige samtaler. Vi er alle underveis på hver vår reise gjennom livet, og mens du er underveis i din prosess kan det være nyttig å lese om og bli utfordret til å reflektere over livets store og dype temaer. Noen ganger kan det også være godt å snakke med en nøytral utenforstående som kan lytte til deg og hjelpe deg å sortere tanker og følelser, og da vil jeg gjerne være der for deg.

Grace Synnøve Torsøe Johansen driver Ord Underveis

PERSONLIGE SAMTALER
Som sjelesørger og psykoterapeut under utdanning vil jeg gjerne være din medvandrer og terapeut i personlige samtaler. Jeg kan lytte til deg og hjelpe deg med å bearbeide vonde erfaringer, rydde i tanker, følelser og opplevelser og stake ut kursen videre. Samtalene kan for eksempel handle om relasjoner, personlig historie, selvbilde, slitenhet, sykdom, overgrep, psykiske plager og ulike veivalg.

PSYKODYNAMISK TERAPI
Vi har alle muligheten til å nå nye erkjennelser og ny innsikt, med det målet å fungere godt i våre relasjoner privat og på jobb. Jeg ønsker å gå ved siden av deg mens du er underveis i din personlige prosess. Jeg ønsker å lytte til deg og gi deg plass og rom til å kunne være deg. Jeg vil speile deg og stille gode spørsmål som hjelper deg til å forstå mer av deg selv og bli bevisst på egne tanke-, følelses- og handlingsmønstre. Nye erkjennelser danner grunnlag for endring. Jeg vil gi deg nyttige verktøy på veien og hjelpe deg å få det bedre med deg selv og andre. Jeg tilbyr psykodynamisk terapi for å bearbeide traumer, stabilisere følelseslivet og bli helere gjennom å bli kjent med seg selv på et dypere nivå for å skape endring, bedre kommunikasjon og mer hensiktsmessig samspill i relasjoner.

ÅPEN FOR TRO OG EN ÅNDELIG DIMENSJON
Som sjelesørger og psykoterapeut med kristen kulturforståelse er jeg åpen for å ha med trosdimensjonen inn i samtalene, for deg som ønsker det. Kanskje du strever med dype, eksistensielle spørsmål, kanskje du har et gudsbilde som trekker deg ned, kanskje vonde erfaringer i livet har skadet troen din, ditt bilde av Gud og ditt bilde av deg selv. Et sunt gudsbilde frigjør, gir verdighet, selvrespekt og håp. Et sunt gudsbilde styrker selvbildet ditt. Du får hjelp til å være glad i deg selv og andre. Uansett hvilken situasjon du står oppi i livet, kan du komme dit hvor troen gir deg påfyll og styrke. Hvis du ønsker det, vil jeg gjerne gå ved siden av deg på veien mot en personlig gudsrelasjon der du kan finne kjærlighet og hvile. Hvis du allerede har en positiv gudsrelasjon, kan denne virke styrkende på deg i samtaler om alle livets sider.

MIN ERFARING
Her kan du lese litt om min bakgrunn og erfaring.

Sjelesorg

Jeg har flere års erfaring som kristen sjelesørger/veileder og personlig medvandrer i nære samtaler i Oslo og Grimstad. Jeg har en to-årig opplæring i sjelesørgerisk teori og praksis fra Senter for bønn og sjelesorg i Filadelfiakirken i Oslo. Jeg har også erfaring med mentoring av ledere i kristen tjeneste og ledelse av forbønns- og veiledningstjeneste i menighet.

Psykoterapi

Jeg er psykoterapeut under utdanning ved International Psychotherapy School in Christian Culture (ipsicc.org). Den 4-årige masterutdanningen legger vekt på traumeterapi etter alle typer overgrep – fysiske, psykiske, åndelige og seksuelle overgrep. Jeg har også 1-års videreutdanning i TA, transaksjonsanalyse, som er en teori for forståelse av personlighet, kommunikasjon og samspill i relasjoner. Transaksjonsanalyse brukes i klinisk psykoterapi, veiledning, organisasjonsarbeid og pedagogisk arbeid. Jeg er medlem i NTAF, Norsk transaksjonsanalytisk forening (transaksjonsanalyse.com).

Barn og ungdom

Jeg har i flere år arbeidet med foreldre og små og store barn som barne- og familiearbeider og menighetsarbeider i Grimstad misjonskirke. Jeg har også erfaring med arbeid med ungdom som faglærer i ungdomsskole og som faglærer og kontaktlærer i videregående skole.

Tekstarbeid

Jeg arbeidet som ung voksen i flere år som referent i Stortingets administrasjon, der jeg skrev referater fra stortingsdebattene og redigerte og korrekturleste tekst. Jeg har også erfaring som skribent og deskredigerer i kvinnemagasinet Begeistret, utgitt av Kvinner i Nettverk. Jeg tilbyr tekstarbeid i form av språkvask og korrekturlesing av norske tekster, dokumenter, artikler og manus, og oversettelse fra/til tysk.

%d bloggere liker dette: